Minimalismus – filozofie vědomého spokojení se s málem, vědomé soustředění na věci, kterým přikládáme největší význam, a odstranění všeho, co nás od nich odvádí. Minimalismus je možné uplatňovat i v marketingu.