Key Performance Indicator (KPI) – klíčový ukazatel výkonu, vybraná metrika z webové analytiky, která prokazuje úspěšnost webových stránek nebo reklamní kampaně.