Webová analytika – analýza fungování, používání, a obchodních výsledků webových stránek. Může zahrnovat i vyhodnocování návratnosti reklamních kampaní.