Kotvapricingový princip, který vychází z předpokladu, že člověk nedokáže jen tak určit cenu výrobku nebo služby. Dokáže ale porovnávat, co je lepší nebo horší. Proto potřebuje nějaké číslo – kotvu, od kterého by se odrazil (např. cena konkurence nebo běžného výrobku denní spotřeby).