Intuice – znamená vhled nebo náhled, náhlé poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním.