Horní mez – vnitřně nastavená hranice úspěchu, lásky a kreativity. Její překročení často vyvolá sebe sabotáž a návrat zpět na úroveň, kde se cítíme bezpečně. Pojem použil Gay Hendricks v knize Zóna úspěchu.