Infoprodukt – též on-line produkt, soubor informací z určitého oboru, uspořádaný tak, aby zákazníkům pomáhal získat potřebné znalosti, a poskytovaný formou videí, článků, e-mailů nebo členských sekcí.