Grafický manuál – souhrn definic firemní vizuální identity, např. podoby loga, písma, barev apod. Součástí grafického manuálu by měla být také pravidla a doporučení, jak s těmito částmi nakládat (např. určení minimální vzdálenosti loga od dalších objektů apod.).