Extravert (též extrovert) – člověk, který rád pobývá ve společnosti druhých lidí, čerpá od nich energii a inspiraci. Opak introverta.