Cross promotion – vzájemná marketingová podpora prodeje dvou a více produktů či služeb.