CPT (Cost per thousand) – cena za tisíc zobrazení, používá se především u grafické reklamy.