Cause related marketing – firma propojí své komerční aktivity s filantropickými a z vybraného produktu daruje určitou částku na dobročinné účely (např. každá koruna z konkrétního výrobku).