Carry over effect – po skončení slevové akce dočasně poklesne prodej propagovaného výrobku, protože se zákazníci v rámci akce předzásobili.