Bod zvratu – takový objem produkce firmy, při kterém nevzniká zisk ani ztráta.