Augmented reality (česky rozšířená realita) – reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty (např. průčelí restaurace nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu, doplněné digitální informací o menu a otvíracích hodinách).