Ambientní média – nestandardní nebo netradiční média, obvykle ve venkovní reklamě, cílem jejich využití je přilákat pozornost, vzbudit zvědavost nebo stimulovat šeptandu.