Pesimista vidí obtíž v každé příležitosti; optimista vidí příležitost v každé obtíži. Winston Churchill