Úspěch sestává z cesty od nezdaru k nezdaru bez ztráty nadšení. Winston Churchill