Nejčistší poklad, jaký smrtelné časy mohou poskytnout, je neposkvrněná pověst. William Shakespeare