Práci, která není hodna toho, aby byla vykonávána, nemá smysl dělat dobře. Warren Buffett