Naše největší dary a nejhlubší rány sídlí na tom samém místě. Michael Meade