Neříkej, že to nejde. Raději řekni, že to zatím neumíš. Tomáš Baťa