Osobnost začíná tam, kde končí srovnávání. Buďte jedineční, zapamatovatelní, sebevědomí a hrdí. Shannon L. Alder