Naučit se základům marketingu trvá zhruba den. Zvládnout marketing do hloubky bohužel zabere celý život. Philip Kotler