V marketingu pracují dva typy lidí: jedni uspokojují potřeby, druzí vytvářejí touhy. Juan Carlos Castillo