Headline je nejdůležitějším prvkem reklamy. Musí nabízet zákazníkovi uvěřitelný benefit. A musí být formulován snadno zapamatovatelným způsobem. Morris Hite