Váš obsah přitáhne klienty, pokud říkáte to, co máte říkat. Lidé budou kupovat, pokud prodáváte to, co máte prodávat. Merel Kriegsman