Reklama funguje daleko méně, než si představujeme a jsme ochotni připustit. Mark Earls