Na mezinárodní úrovni spatřujeme zajímavý úkaz – jak se snažíme odlišit, tak jsme podobní sobě navzájem. Porovnáváme se jedni s druhými – přitom jsme tak stejní… Lucia Tarbajovská