Odpustit znamená propustit vězně a zjistit, že tím vězněm jsme byli my sami. Lewis B. Smedes