Ze znalostní ekonomiky se posouváme k ekonomice moudrosti. Není důležité, co víme, ale co děláme s tím, co víme. Glenn Llopis