Cíle jsou jako pšouky. Je lepší je vypustit do světa. Denise Duffield Thomas