Svět se tě zeptá, kdo jsi, a pokud to nevíš, svět ti to poví. C. G. Jung