Ti, kdo se zaměřují na krátkodobé výsledky, mívají krátkodobý byznys. Caitlin Bacher