Pouze ty stromy, jejichž kořeny se dotkly pekla, mohou vyrůst do nebe.  Carl Gustav Jung