Jsou-li všichni odborníci zajedno, je na místě opatrnost. Bertrand Russel