Blog nebo webové stránky nejsou nástroj sebeprezentace, ale sebe(vy)nalezení. Austin Kleon