Talent je běžný, teprve to, co vložíte do jeho rozvoje, je pro konečný výsledek klíčové. Angela Duckworth