Dokonalosti nedosáhneme tehdy, když už není co přidat, ale pokud už nemáme co odstranit. Antoine de Saint Exupéry