Wireframe – též drátěný model, zjednodušený model či architektonický návrh definující funkci a obsah stránek webu. Definuje textový i grafický obsah, rozmístění funkčních prvků, také navigaci a znění nadpisů, hlavních textů a tlačítek.