Webmaster – osoba, která se stará o vytvoření a bezproblémový chod webových stránek.