Virální marketing – marketingové aktivity usilující o to, aby se požadované sdělení šířilo „samo“, bez kontroly iniciátora (jako virus).