Tisková zpráva – sdělení s jasně danou strukturou, zasílané novinářům. Má strukturu obrácené pyramidy. První odstavec by měl obsahovat všechny podstatné informace, které další odstavce jenom rozvíjejí. Obsahuje domicil, odstavec o firmě, kontaktní údaje a obvykle také citát relevantního mluvčího.