Testimonial – písemné nebo ústní vyjádření reálného uživatele nebo celebrity ke kvalitám produktu či služby. Používá se v reklamě.