RGB – zkratka Red Green Blue, tedy červená zelená modrá. Jedná se o barevné schéma, používané pro ukládání barev v mnoha grafických formátech. Používá se zejména na obrazovkách, monitorech a projektorech (na rozdíl od schématu CMYK, které je vhodnější pro tisk).