Přístupnost webu (accessibility) – absence bariér pro uživatele se zdravotními obtížemi či omezenými technickými možnostmi.