Optimistické zkreslení (optimism bias) – tendence všímat si pouze pozitivních aspektů určitého jevu nebo situace. Časté zejména při pohledu na vlastní podnikatelský záměr.