Out of home (OOH) – formy reklamy, které na cílovou skupinu působí mimo domov (indoor i outdoor).