Negativní zkreslení – lidská tendence více si všímat hrozeb než příležitostí a přikládat negativním událostem větší význam než pozitivním.