Mindset – systém vnitřních přesvědčení a postojů, nastavení hlavy. U živnostníků a volnonožců se velmi silně promítá do podnikání.